TIẾN ĐỘ THANH TOÁN ~ Eurowindow River Park

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

Tiến độ thanh toán linh hoạt:

Đăng ký mua căn hộ: Đặt cọc 50.000.000
Đợt 1: 15% - Khi ký hợp đồng đặt mua
Đợt 2: 15% - Xong móng và ký hợp đồng mua bán
Đợt 3: 10% - Thi công xong sàn tầng 10
Đợt 4: 10% - Thi công xong sàn tầng 20
Đợt 5: 10% - Thi công xong sàn tầng 30
Đợt 6: 10% - Cất nóc
Đợt 7: 25% - Bàn giao
Đợt 8: 5%   - Khi nhận sổ hồng